Environmental policy

Thortrans and the environment


Thortrans og miljøet

Hos Thortrans ønsker vi at gøre så meget som muligt for at fremme den grønne dagsorden i alt hvad vi foretager os som virksomhed. Her er lidt om hvad vi konkret gør for at opfylde vores målsætning:

Hver især skal være bevidst om, hvad vi kan gøre for at skåne miljøet for belastning fra vores virksomhed. Derfor tager alle i virksomheden et ansvar for, at vi bruger så lidt energi som muligt og behandler alt affald miljømæssigt korrekt.

Vi har fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere og andre der kommer i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

Vi har fokus på nedbringelse af el-, varme- og vandforbrug i alle bygninger. Vi har en åben dialog med samarbejdspartnere, brancheorganisationer og myndigheder om
virksomhedens miljøarbejde.

Chauffører

Vores Chauffører er alle uddannet i brændstoføkonomisk kørsel, og arbejder konstant på at nedbringe deres forbrug af diesel, for at mindske omkostningerne og miljøbelastningen ved lastbiltransport.

Den løbende efteruddannelse af chaufførerne bidrager også til at højne færdselssikkerheden.

Vi måler hver enkelt lastbils brændstofforbrug nøje, og enhver kunde kan få at vide præcis hvor meget netop hans eller hendes transport har forbrugt af diesel og tilhørende CO2-udledning.

Biler

Vores lastbiler har indbygget tomgangsmodul, som er et program der sørger for at de ikke står i tomgang i mere end 1 minut og bruger unødig brændstof. Dette er i overensstemmelse med tomgangsregulativet, som gælder i alle større byer.

Vi sørger for at bilerne altid har det optimale dæktryk for at mindske dieselforbrug og slid på dæk, alle nyindkøbte lastbiler har trådløs dæktryksovervågning.

Vores lastbiler er programmeret til ikke at køre over 85 km/t.

Alle nyindkøbte biler skal som minimum opfylde EURO 6 normen.

Værksted og Vaskehal

Værkstedet er forsynet med solceller på taget, solcellerne leverer det meste af den strøm vi bruger på værkstedet, men vi sparer alligevel på strømforbruget; apparater der ikke er i brug bliver slukket.

I vores vaskehal anvender vi miljørigtige sæber og vandbesparende dyser, for at minimere vandforbruget og skåne miljøet mest muligt.

Miljøfarligt affald

På vores værksted sorterer vi alt miljøfarligt affald i miljø beholdere, som efterfølgende bliver destrueret i henhold til lovgivningen: Metaller bliver genanvendt og gammelt olie afhentet og renset til genbrug.

Olier, batterier, spraydåser og bremsebelægninger behandles efter specielle forskrifter. Spildevand renses af en olieudskiller, som er en tank der skiller olien fra vandet, denne bliver tømt af kommunen.

Alt øvrigt affald bliver sorteret i de rette containere.

Lager og distributionscenter

Vi har et lysssystem der dæmper lyset automatisk.

Vi slukker elektriske apparater der ikke er i brug eller til opladning.

Vi sorterer vores affald i pap, stort brændbart og dagrenovation.

Vi genanvender defekte paller af træ.

Engangs paller bliver enten repareret eller anvendt til brænde.

Eur paller bliver sendt til reparation eller genanvendelse.

Kontor

Vi sparer på strømmen. Computere og andre apparater bør sættes på standby når de ikke er i brug.

Med Climate Saver© har vi et system, der automatisk lukker for strømmen til apparater, der står uden at blive brugt.

Vi sorterer vores affald, og sender alt der kan genbruges til genbrug. Affaldspapir samles og sendes til genbrug. Det kan også genbruges til at skrive på i hånden, når man lige har brug for ”en lap papir”.

Vi udskriver kun noget på papir der ikke kan sendes eller opbevares elektronisk.

E-Faktura Vi mailer vores fakturaer til vores kunder; dette reducere forbruget af papir og leverer fakturaen hurtigt hos den rette person.

Elektronikskrot bliver afleveret separat, så det kan genbruges forsvarligt.

Som kunde hos Thortrans, så er du kunde hos et transportfirma som tænker grønt og som levere miljørigtig og grøn logistik.

Thortrans - Truck Transport